BEHANDELING

Een behandeling duurt een uur. In het algemeen kunt u na 1 tot 3 behandelingen beoordelen of Osteopathie iets voor u is. U krijgt dan inzicht in uw klacht. Gemiddeld gaan mensen zo'n 4-6 keer naar een Osteopaat. Bij chronische klachten zullen er waarschijnlijk meer behandelingen nodig zijn.

Vraaggesprek

Voordat de behandeling begint, gaat Wiep Mulder aan de hand van een vraaggesprek en het door u ingevulde formulier na, welke klachten u heeft, wat voor aandoeningen er eerder zijn geweest en waarvoor u reeds bent behandeld.

Onderzoek

Na het gesprek vindt een lichamelijk onderzoek plaats waarbij Wiep Mulder met haar handen het functioneren van de drie systemen (het bewegingsapparaat, de inwendige organen en het schedel- , wervelkolom- en het bekkensysteem) onderzoekt. Belangrijk voor haar is hoe de drie systemen in relatie tot elkaar staan. Haar bevindingen deelt ze met u.

Oog voor de eenheid

In de Osteopathie staat het lichaam als eenheid centraal. Wiep Mulder benadert het lichaam als zodanig en stemt zich daar met veel geduld en vertrouwen op af. In de praktijk blijkt dat de ademhaling van de cliënt daardoor rustiger en dieper wordt. De oorzaak van de klacht kan daardoor ook gemakkelijker gevonden worden.

Persoonlijke behandeling

Wiep Mulder werkt niet met standaardbehandelplannen. Iedere cliënt heeft zijn eigen geschiedenis. Aan de hand van de gegevens uit het door u ingevulde formulier en de bevindingen van het lichamelijk onderzoek, zet Wiep Mulder een individueel behandelplan op.

Veilige handgreeptechnieken

Wiep Mulder gebruikt mechanische - en zachte biodynamische handgreeptechnieken. Mechanische handgrepen zijn lokale handgrepen die zichtbaar zijn. De biodynamische handgrepen zijn heel mild, fysiek niet te zien met een diepgaander behandeleffect voor het gehele lichaam.
Bij een behandeling maakt Wiep Mulder aanvankelijk gebruik van de mechanische handgrepen om uiteindelijk uit te komen bij de zachte biodynamische handgrepen. De behandeling vindt niet plaats op de plek van de klacht, maar op de plek waar het bewegingsverlies is waargenomen.
Baby's behandelt Wiep Mulder voornamelijk via biodynamische handgrepen, omdat pasgeborenen nog als eenheid met de wereld en zichzelf functioneren.