KLACHTEN

Het evenwicht kan verstoord raken door ziekte, stress, een operatie, een ongeluk, sportletsel, slechte voedingsgewoonten, of bijvoorbeeld geboorte. Als het lichaam de verstoring niet meer kan compenseren heeft dat bewegingsverlies tot gevolg. Daardoor kunnen (onbegrepen) klachten ontstaan.

Indien u een klacht heeft die niet omschreven is bij zwangerschap\ erna, baby en kind, volwassenen en 65+, kunt u contact opnemen met Wiep Mulder voor overleg. Acute (infectie-)ziekten en het behandelen van tumoren valt onder de reguliere geneeskunde.

Controle consult

Osteopathie wordt ook ingezet voor een controle consult, omdat de osteopaat kennis heeft van het hele lichaam en goed verbanden kan leggen. Na het consult wordt er toegelicht wat de bevindingen zijn.