DE PRAKTIJK


Praktijkvoorwaarden

De kosten van een behandeling osteopathie worden na elk consult met u afgerekend per pin of contant.
Het behandeltarief is honderdenvijf euro.

Indien het niet mogelijk is om op deze afspraak aanwezig te zijn, laat mij dit dan minimaal 24 uur van te voren weten. Anders behoud ik mij het recht voor u de gereserveerde tijd voor 50% in rekening te brengen.

Vergoedingen van de zorgverzekeraar

U krijgt na elke behandeling een nota. Deze kunt u opsturen naar uw verzekering. Het bedrag waar u recht op heeft, wordt op uw bankrekening teruggestort. Voor meer informatie vergoeding per verzekeraar klik hier naar de website van de Nederlandse Vereniging van Osteopathie.

Geen eigen risico

Het in 2008 ingevoerde eigen risico geldt alleen voor zorg die onder de dekking van de basisverzekering valt. Osteopathie wordt vergoed vanuit het aanvullend pakket waardoor hiervoor dus géén eigen risico geldt.

Behandeltarief

Het behandel tarief is € 105,-

Verwijsbrief

De Osteopathie valt in Nederland onder de alternatieve/complementaire geneeskunde. De Osteopaat is dus geen vervanger van de huisarts of specialist. Voor een bezoek aan de osteopaat hebt u geen verwijsbrief nodig van een arts.

Intake formulier

Nadat u een eerste afspraak heeft gemaakt , ontvangt u per e-mail een digitaal intakeformulier en een aparte bevestiging van uw afspraak.

Privacy reglement

Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Alleen met uw toestemming kunnen deze gegevens gebruikt worden voor eventueel overleg met derden (bijvoorbeeld met uw huisarts of fysiotherapeut). Overleg vindt alleen plaats in het belang van uw behandeling.

Registratie

Praktijk Wiep Mulder is een erkend geregistreerde Osteopathie praktijk.

  • Geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopaten (NRO): www.osteopathie-nro.nl
  • Aangesloten bij de beroepsvereniging voor osteopathie (NVO): www.osteopathie.nl
  • KVK dossiernummer: 01156299
  • Zorgverlenerscode: AGB-code: 90029538
  • Praktijk AGB-code: 90(0)08510